Klub Malucha organizuje w ramach czesnego następujące zajęcia:

  1. opiekuńczo – wychowawcze
  2. edukacyjne
  3. specjalistyczne
  4. kulturalne
  5. relaksacyjne z elementami bajkoterapii i muzykoterapii
  6. plastyczne z elementami sensoplastyki
  7. ruchowe i ogólnorozwojowe
  8. ekologiczne
  9. zabawy integracyjne z elementami języka angielskiego
loading...