Klub Malucha prowadzi dodatkowo płatne zajęcia, niewchodzące w skład czesnego:

    1. Terapia ręki 45 min – zajęcia indywidualne, wg harmonogramu ustalonego z rodzicem 
    2. Terapia Integracji sensorycznej 45 min – zajęcia indywidualne, wg harmonogramu ustalonego z rodzicem 
    3. Masaż PeLoHa 45min - zajęcia indywidualne, wg harmonogramu ustalonego z rodzicem
loading...